Diensten

Cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden zoals aandeelhouders hechten grote waarde aan de betrouwbaarheid van uw organisatie. Maar ook voor uzelf als ondernemer is het van belang dat u kunt vertrouwen op de cijfers en ervan verzekerd bent dat regels op de juiste wijze worden nageleefd. Bij ABS Accountants nemen wij u deze zorg graag uit handen. Wij bieden Audit- & Assurancediensten en Accountancy & Bedrijfsadvies aan.

Audit & Assurance

Onze audit & assurance-dienstverlening is gericht op de (vrijwillige) controle en certificering van uw financiële verantwoording. Maar ook andere verantwoordingen kunnen door ons gecontroleerd en gecertificeerd worden. Controle en certificering geven u als ondernemer inzicht in de mate waarin u uw doelstellingen realiseert en risico's beheerst. ABS Accountants hanteert vanzelfsprekend de hoogste standaarden als het gaat om kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid.

Accountancy & Bedrijfsadvies

Samenstellen jaarrekening
De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw bedrijf. Het document is een belangrijke bron van informatie, voor u, maar ook voor de fiscus en uw bank. Samenstelling van de jaarrekening vergt daarom de nodige deskundigheid. Bij ABS accountants kennen wij uw branche, waardoor wij u tijdig en effectief kunnen adviseren. Wij streven ernaar om jaarrekeningen zo efficiënt mogelijk voor te bereiden. Hierbij maken wij gebruik van de meest up-to-date online toepassingen zoals Online boekhouden en volgen wij de laatste technologische ontwikkelingen rondom XBRL.

Administratieve diensten
Als ondernemer heeft u behoefte aan goede managementinformatie. Bij ABS Accountants begeleiden wij u daarom graag bij het opzetten van uw administratie, de keuze voor het juiste managementinformatiesysteem en het verzorgen van de benodigde rapportages. Aan de hand van de waardevolle informatie die wij over uw organisatie verzamelen, zijn wij in staat u te adviseren over mogelijke verbeteringen binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld als het gaat om het nemen van investeringsbeslissingen, het benoemen van nieuwe commerciële mogelijkheden, het realiseren van rendementsverbetering en balansoptimalisatie en, het begeleiden van financieringstrajecten en trajecten op het gebied van aandelenwaardering, opvolging en herstructurering.

Loonadministratie
Wij verzorgen voor u de salarisverwerking, loonstroken en jaaropgaven. Indien gewenst leveren wij een journaalpost aan die direct kan worden verwerkt in uw adminstratie. Daarnaast verzorgen wij de betaallijst (clieop bestand), de maandelijkse aangifte loonheffing, aanmelding van nieuw personeel en verzamelloonstaten. Op verzoek doen wij meldingen bij pensioenfondsen en/of Arbodiensten.

Belastingen
Wij verzorgen uw aangifte omzetbelasting voor uw onderneming. Daarnaast verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting inclusief het opstellen van de fiscale balans en resultatenberekening. Wanneer u onderneemt in een Besloten Vennootschap (BV), dan verzorgen wij vanzelfsprekend ook uw aangifte vennootschapbelasting.

Voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting. Vanzelfsprekend behoort een persoonlijk gesprek tot de mogelijkheden, waarbij de aangifte inkomstenbelasting en de verschillende fiscale mogelijkheden kunnen worden besproken met een belastingadviseur. Wij kunnen u eveneens bijstaan op het gebied van schenk- en erfbelasting.

Wanneer uw specifieke situatie aanleiding geeft tot tijdige afstemming met de belastingdienst, dan kunnen wij u tijdens dit overleg van dienst zijn. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij het opstellen van bezwaarschriften tegen belastingaanslagen danwel het voeren van beroepsprocedures tegen de belastingdienst.

Ook kunnen wij u adviseren ten aanzien van uiteenlopende fiscale onderwerpen, waaronder het beoordelen van uw huidige of gewenste ondernemingsvorm, bedrijfsoverdrachten en bedrijfsopvolging.